Noutăți

Septembrie, 2012
Victoriei Maxim a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Felicitări!

Vara 2012
Victoria Bobicev a fost în deplasare de cercetare ştiinţifică în Ottawa, Canada din 14 iunie pînă 23 august.

Noiembrie, 2011
5 octombrie 2011 Victoriei Bobicev a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.
Felicitări!

Iunie, 2011
Studenţii specialităţii IA în cadrul lucrărilor de curs au instalat unele aplicaţii on-line:
Ion Badan, gr. IA-081 – dicţionar de asociaţii;
Dan Negară, gr. IA-081 – evaluarea fonosemantică a cuvintelor;
Masteranzii în cadrul tezelor de master:
Alexandr Negară, gr. IA-091M, aplicaţia Job.Card;
Irina Puşcaş, gr. IA-091M, blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text;

detalii...

Aprilie, 2011
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră s-a întors din Japonia!

Bine ai venit, Tatiana!

Ianuarie 2011
Proiectul instituţional de cercetare ştiinţifică "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" a fost aprobat de guvern și va fi desfășurat în perioada 2011-2014.

Octombrie, 2010
Natalia Burciu, doctoranda din echipa noastră a plecat în Germania cu scopul de a studia informatica mai profund.

Succese în studii!

Mai 2010
A doua versiune a WordNet-Affect român și rus a fost elaborată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se așteaptă versiunea a treia.

Ianuarie 2010
Victoria Angheluș a devenit membrul echipei noastre în calitate de doctorandă.

Bine ai venit, Victoria!

Octombrie 2009
Prima versiune a WordNet-Affect român și rus a fost creată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se lucrează asupra versiunea a doua.

Aprilie 2009
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră a plecat în Japonia cu un proiect de cercetare pe o perioada de doi ani.

Succese, Tatiana!

Mai 2008
în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică a Academiei de Ştiinţe din Moldova a avut loc susţinerea tezei de doctor în informatica a
d-nei Victoria Maxim
"Analiza Computaţională a corespondenţei de afaceri"
.
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 19 iunie, iar diploma a fost eliberată pe 3 iulie.

Sincere felicitări din partea echipei!

Iunie, 2007
La universitatea Tehnică a Moldovei d-na Victoria Bobicev a susţinut teza de doctor în informatică "Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română)".
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 20 septembrie 2007.

Felicitări!

PostHeaderIcon Cursuri predate în cadrul specialităţii Informatica Aplicată

PostHeaderIcon Cursuri predate în cadrul masteratului la aceiaşi specialitate:

  • Analiza statistică a datelor cu aplicaţii;
  • Aplicaţiile procesării limbajului natural;
  • Procesarea sintactico-semantică a textului;
  • Sisteme de căutare a informaţiei;
  • Inteligenţa artificială şi Web semantic materiale didactice ;

În cadrul obiectelor date studenţii noştri crează sisteme de procesare a limbajului natural şi resurse lingvistice necesare în domeniul dat.

Studenţii au participat activ la crearea WordNet-Affect român şi rus traducînd resursa engleză.

Unele sisteme au fost instalate on-line şi pot fi accesate de utilizatori.

Tezele de master cu sistemele create on-line sunt:

Blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text creat de Irina Puşcaş (Badan), gr. IA-091M, şi completat de studenţii noştri: http://sentimente.net84.net

Aplicatia Job.Card în cadrul Facebook a fost creata de Alexandr Negară, gr. IA-091M, adresa este http://www.goo.gl/OVERK

Sistemul de descriere fonosemantică a cuvintelor a fost pus on-line de Dan Negară, gr. IAE-081.

Dicţionarul de asociaţii a fost expus pentru consultare şi completare on-line de Ion Badan, gr. IAE-081.

Informația de contact
Universitatea Tehnica a Moldovei
Laboratorul de inginerie a limbajului uman,
catedra de Informatică Aplicată,
facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universiatea Tehnică a Moldovei,
Studenţilor, 7, Chişinău, Moldova


Telefon: 373 (22) 50-99-01
Fax: 373 (22) 50-99-05