Noutăți

vara 2016
Am început colaborarea cu Catalina Mărănduc, doctoranda la universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România, cu scopul de a contribui la crearea corpusului de texte adnotate sintactic și crearea tree-bank-ului textelor române nesstandarde. Primul aport de echipa noastră este un set de versuri folclorice din părțile codrilor din Moldova adnotate sintactic.

martie, 2016
Prin efortul comun ale studenților și profesorilor, a fost creată o versiune online a dicționarului asociativ al limbii române. Dicționarul are două interfețe: pentru vizualizarea dicționarului și adăugarea de noi asociații. Vă invităm să-l încercați.

august, 2015
S-a stins din viață Anatolie Popescu, inspiratorul ideologic și organizatorul grupului nostru de cercetare. Energia, cunoștințele vaste și abilitățile de conducere ale domnului Popescu au fost forța noastră motrice, ceea ce ne va lipsi cu adevărat.

Septembrie, 2012
Victoriei Maxim a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Felicitări!

Vara 2012
Victoria Bobicev a fost în deplasare de cercetare ştiinţifică în Ottawa, Canada din 14 iunie pînă 23 august.

Noiembrie, 2011
5 octombrie 2011 Victoriei Bobicev a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.
Felicitări!

Iunie, 2011
Studenţii specialităţii IA în cadrul lucrărilor de curs au instalat unele aplicaţii on-line:
Ion Badan, gr. IA-081 – dicţionar de asociaţii;
Dan Negară, gr. IA-081 – evaluarea fonosemantică a cuvintelor;
Masteranzii în cadrul tezelor de master:
Alexandr Negară, gr. IA-091M, aplicaţia Job.Card;
Irina Puşcaş, gr. IA-091M, blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text;

detalii...

Aprilie, 2011
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră s-a întors din Japonia!

Bine ai venit, Tatiana!

Ianuarie 2011
Proiectul instituţional de cercetare ştiinţifică "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" a fost aprobat de guvern și va fi desfășurat în perioada 2011-2014.

Octombrie, 2010
Natalia Burciu, doctoranda din echipa noastră a plecat în Germania cu scopul de a studia informatica mai profund.

Succese în studii!

Mai 2010
A doua versiune a WordNet-Affect român și rus a fost elaborată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se așteaptă versiunea a treia.

Ianuarie 2010
Victoria Angheluș a devenit membrul echipei noastre în calitate de doctorandă.

Bine ai venit, Victoria!

Octombrie 2009
Prima versiune a WordNet-Affect român și rus a fost creată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se lucrează asupra versiunea a doua.

Aprilie 2009
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră a plecat în Japonia cu un proiect de cercetare pe o perioada de doi ani.

Succese, Tatiana!

Mai 2008
în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică a Academiei de Ştiinţe din Moldova a avut loc susţinerea tezei de doctor în informatica a
d-nei Victoria Maxim
"Analiza Computaţională a corespondenţei de afaceri"
.
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 19 iunie, iar diploma a fost eliberată pe 3 iulie.

Sincere felicitări din partea echipei!

Iunie, 2007
La universitatea Tehnică a Moldovei d-na Victoria Bobicev a susţinut teza de doctor în informatică "Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română)".
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 20 septembrie 2007.

Felicitări!

PostHeaderIcon Cursuri predate în cadrul specialităţii Informatica Aplicată

PostHeaderIcon Cursuri predate în cadrul masteratului la aceiaşi specialitate:

  • Analiza statistică a datelor cu aplicaţii materiale didactice ;
  • Aplicaţiile procesării limbajului natural;
  • Procesarea sintactico-semantică a textului;
  • Sisteme de căutare a informaţiei;
  • Inteligenţa artificială şi Web semantic materiale didactice ;

În cadrul obiectelor date studenţii noştri crează sisteme de procesare a limbajului natural şi resurse lingvistice necesare în domeniul dat.

Studenţii au participat activ la crearea WordNet-Affect român şi rus traducînd resursa engleză.

Unele sisteme au fost instalate on-line şi pot fi accesate de utilizatori.

Tezele de master cu sistemele create on-line sunt:

Blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text creat de Irina Puşcaş (Badan), gr. IA-091M, şi completat de studenţii noştri: http://sentimente.net84.net

Aplicatia Job.Card în cadrul Facebook a fost creata de Alexandr Negară, gr. IA-091M, adresa este http://www.goo.gl/OVERK

Sistemul de descriere fonosemantică a cuvintelor a fost pus on-line de Dan Negară, gr. IAE-081.

Dicţionarul de asociaţii a fost expus pentru consultare şi completare on-line de Ion Badan, gr. IAE-081.

Informația de contact
Universitatea Tehnica a Moldovei
Laboratorul de inginerie a limbajului uman,
catedra de Informatică Aplicată,
facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universiatea Tehnică a Moldovei,
Studenţilor, 7, Chişinău, Moldova


Telefon: 373 (22) 50-99-01
Fax: 373 (22) 50-99-05