Noutăți

Aprilie 2023
Am prezentat cercetarea noastră la conferința „Smart Diaspora - diaspora în învățământul superior, știință, inovare și antreprenoriat” care a avut loc la Timișoara.

Martie 2023
Prima adunarea generală a UNIDIVE a avut loc la Universitatea Paris-Saclay , Franța. Am participat la lucrările Grupurilor de Lucru WG1: Adnotarea corpusului și WG2: Interfață Lexicon-corpus. De asemenea, am prezentat lucrul nostru asupra corpusul român non-standard pdf.

noiembrie, 2022
Am fost co-organizatori conferinţei ConsiLR 2022 dedicate Resurselor și instrumentelor lingvistice pentru procesarea limbajului natural. Materialele pot fi găsite pe pagina programului.

Iulie 2022
Acțiune COST Universalitatea, diversitatea și idiosincrazia în tehnologia lingvistică (UniDive) la care participăm a fost aprobat! Proiectul este pentru patru ani: 2023-2026. Prima întâlnire de proiect a avut loc la Bruxelles, 23 octombrie. Următoarea este așteptată la Paris în martie 2023.

Iunie 2022
Studenţii noștri au creat câteva teze interesante. Una dintre tezele scrise de Burlea Tatiana este o aplicație care estimează fonosemantica cuvintelor limbii ruse. Până acum am avut o astfel de aplicație pentru limba română.

2020-2021
Anii au fost grei; ne-am concentrat asupra transformării noastre predarea la universitate în format online. Din păcate, cercetarea noastră suferit.

Decembrie 2019
Am fost invitați la Tehnologii lingvistice pentru conferințe internaționale pentru toți (LT4All) organizat la sediul UNESCO, Paris, Franța. Am prezentat lucrările noastre pe textele vechi și regionale românești.

2018
Anul acesta cercetările noastre au fost dedicate morfologic și sintactic adnotare a textelor vechi româneşti şi a foclorului din Moldova. Am intrat în UD familie cu români non- Corpus standard unindu-ne eforturile cu Catalina Maraduc, doctorand la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, România.

2017
Anul acesta, cercetarea noastră a fost dedicată adnotării sentințelor în texte generate de utilizator. Am adnotat texte în limba engleză de pe un forum prin intermediul specialului interfață și rusă și știri ucrainene texte prin cealaltă interfață. Textele au fost furnizate de Olga Kanishcheva de la Institutul Politehnic Harkov. Corpurile adnotate rezultate pot fi obtinut prin adresa victoria.bobicev@ia.utm.md

vara 2016
Am început colaborarea cu Catalina Mărănduc, doctoranda la universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România, cu scopul de a contribui la crearea corpusului de texte adnotate sintactic și crearea tree-bank-ului textelor române nesstandarde. Primul aport de echipa noastră este un set de versuri folclorice din părțile codrilor din Moldova adnotate sintactic.

martie, 2016
Prin efortul comun ale studenților și profesorilor, a fost creată o versiune online a dicționarului asociativ al limbii române. Dicționarul are două interfețe: pentru vizualizarea dicționarului și adăugarea de noi asociații. Vă invităm să-l încercați.

august, 2015
S-a stins din viață Anatolie Popescu, inspiratorul ideologic și organizatorul grupului nostru de cercetare. Energia, cunoștințele vaste și abilitățile de conducere ale domnului Popescu au fost forța noastră motrice, ceea ce ne va lipsi cu adevărat.

martie 2015
Rezultatele cercetărilor științifice Vitoriei Bobicev au fost menționate in emisiunea televiziunei Canadei "The AGENDA" with Steve Paikin.

Rezultatele acestea sunt publicate în articolul
Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Khaled El Emam, Yasser Jafer, Brian Dewar, Elizabeth Jonker, Stan Matwin. Can Anonymous Posters on Medical Forums be Reidentified? Journal of Medical Internet Research 2013 (Oct 03); 15(10):e215.

octombrie 2014
Un concordancier a fost creat în cadrul proiectului internațional finanțat de AUF "Pour le renforcement de la recherche en vue du développement des formations francophones niveau master - La Plateforme du français technique et des technologies de la langue" dedicat predării și sudierii limbii franceze asistate de calculator.

Descrierea poate fi găsită aici.
Încercați-l, el lucrează și cu textele române!

toamna 2013
În cadrul proiectului instituțional "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" au fost create doua sisteme de informare:

în baza documentelor legislative dedicate dezvoltării științei în Moldova prestate de IDSI

în baza legilor Moldovei consultate pe situl oficial Registru
Încercați-le!

Septembrie, 2012
Victoriei Maxim a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Felicitări!

Vara 2012
Victoria Bobicev a fost în deplasare de cercetare ştiinţifică în Ottawa, Canada din 14 iunie pînă 23 august.

Noiembrie, 2011
5 octombrie 2011 Victoriei Bobicev a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.
Felicitări!

Iunie, 2011
Studenţii specialităţii IA în cadrul lucrărilor de curs au instalat unele aplicaţii on-line:
Ion Badan, gr. IA-081 – dicţionar de asociaţii;
Dan Negară, gr. IA-081 – descrierea fonosemantică a cuvintelor;
Masteranzii în cadrul tezelor de master:
Alexandr Negară, gr. IA-091M, aplicaţia Job.Card;
Irina Puşcaş, gr. IA-091M, blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text;

detalii...

Aprilie, 2011
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră s-a întors din Japonia!

Bine ai venit, Tatiana!

Ianuarie 2011
Proiectul instituţional de cercetare ştiinţifică "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" a fost aprobat de guvern și va fi desfășurat în perioada 2011-2014.

Octombrie, 2010
Natalia Burciu, doctoranda din echipa noastră a plecat în Germania cu scopul de a studia informatica mai profund.

Succese în studii!

Mai 2010
A doua versiune a WordNet-Affect român și rus a fost elaborată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se așteaptă versiunea a treia.

Ianuarie 2010
Victoria Angheluș a devenit membrul echipei noastre în calitate de doctorandă.

Bine ai venit, Victoria!

Octormbrie 2009
Prima versiune a WordNet-Affect român și rus a fost creată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se lucrează asupra versiunea a doua.

Aprilie 2009
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră a plecat în Japonia cu un proiect de cercetare pe o perioada de doi ani.

Succese, Tatiana!

Mai 2008
în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică a Academiei de Ştiinţe din Moldova a avut loc susţinerea tezei de doctor în informatica a
d-nei Victoria Maxim
"Analiza Computaţională a corespondenţei de afaceri"
.
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 19 iunie, iar diploma a fost eliberată pe 3 iulie.

Sincere felicitări din partea echipei!

Iunie, 2007
La universitatea Tehnică a Moldovei d-na Victoria Bobicev a susţinut teza de doctor în informatică "Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română)".
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 20 septembrie 2007.

Felicitări!

PostHeaderIcon Cercetări

Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman promovează cercetări de bază în domeniul lingvisticii formale şi computaţionale şi aplicaţiile acestor cercetări în procesarea limbajului natural. Laboratorul oferă suport metodico-didactic pentru tinerele cadre didactice din cadrul catedrei Informatică Aplicată.

Creşterea conştientizării potenţialului comercial al tehnologiei limbajului şi contribuirea la transferul cunoştinţelor şi mijloacelor din domeniu din sectorul academic la cel industrial.

Cercetările laboratorului sunt orientate pe două direcţii majore:

 • direcţia conceptuala, de formalizare, cum ar fi utilizarea de teorii gramaticale cu aplicaţie computaţionala sau formala;
 • direcţie de acumulare, gestionare şi prelucrare a datelor empirice de limba română prin ceea ce se numeşte "lingvistica corpusurilor". Rezultatele acestei direcţii vor constitui atât o bază empirică pentru formalizări, cât şi un câmp de verificare a adecvării acestora.

Activităţile de cercetare ale Laboratorului sunt axate pe următoarele domenii:

 • analiza statistică a textului; legea Zipf;
 • metode statistice de procesare a textului;
 • clasificarea textelor;
 • corectarea automată a erorilor în text;
 • PoS tagging; analiza morfo-sintactică a textului;
 • analiza semantică a textului;
 • teoria cadrelor; FrameNet român;
 • dezambiguizarea sensurilor cuvintelor;
 • lexicon asociativ;
 • fonosemantica;
 • crearea ontologiilor;
 • gramatici formale;
 • traducerea automată;
 • ş.a.

Informația de contact
Universitatea Tehnica a Moldovei
Laboratorul de inginerie a limbajului uman,
Departamentul Informatica Aplicată şi Ingineria Sistemelor ,
facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică ,
Universiatea Tehnică a Moldovei,
Studenţilor, 7, Chişinău, Moldova


Telefon: 373 (22) 50-99-01
Fax: 373 (22) 50-99-05