Materiale didactice expuse de către Bobicev Victoria pentru studenţii specialităţilor Informatica Aplicată și Managementul Informațional, FCIM, UTM

Cursul "Tehnologii web"

Teme:

Sarcini pentru lucrările de laborator Descărcaţi;

Cursul "Ingineria limbajului"

Teme:

Cursul "Analiza statistică a datelor"

Teme:

Cursul "Sisteme bazate pe cunoştinţe"

Teme:

Note de curs "Baze de cunoştinţe lingvistice"

Descărcaţi;

Cursul "Interacțiunea om - calculator"

Teme:

Cursul "Analiza statistică a datelor cu aplicații"

Teme:

Cursul "Inteligența artificială și web semantic"

Teme: