Noutăți

Aprilie 2023
Am prezentat cercetarea noastră la conferința „Smart Diaspora - diaspora în învățământul superior, știință, inovare și antreprenoriat” care a avut loc la Timișoara.

Martie 2023
Prima adunarea generală a UNIDIVE a avut loc la Universitatea Paris-Saclay , Franța. Am participat la lucrările Grupurilor de Lucru WG1: Adnotarea corpusului și WG2: Interfață Lexicon-corpus. De asemenea, am prezentat lucrul nostru asupra corpusul român non-standard pdf.

noiembrie, 2022
Am fost co-organizatori conferinţei ConsiLR 2022 dedicate Resurselor și instrumentelor lingvistice pentru procesarea limbajului natural. Materialele pot fi găsite pe pagina programului.

Iulie 2022
Acțiune COST Universalitatea, diversitatea și idiosincrazia în tehnologia lingvistică (UniDive) la care participăm a fost aprobat! Proiectul este pentru patru ani: 2023-2026. Prima întâlnire de proiect a avut loc la Bruxelles, 23 octombrie. Următoarea este așteptată la Paris în martie 2023.

Iunie 2022
Studenţii noștri au creat câteva teze interesante. Una dintre tezele scrise de Burlea Tatiana este o aplicație care estimează fonosemantica cuvintelor limbii ruse. Până acum am avut o astfel de aplicație pentru limba română.

2020-2021
Anii au fost grei; ne-am concentrat asupra transformării noastre predarea la universitate în format online. Din păcate, cercetarea noastră suferit.

Decembrie 2019
Am fost invitați la Tehnologii lingvistice pentru conferințe internaționale pentru toți (LT4All) organizat la sediul UNESCO, Paris, Franța. Am prezentat lucrările noastre pe textele vechi și regionale românești.

2018
Anul acesta cercetările noastre au fost dedicate morfologic și sintactic adnotare a textelor vechi româneşti şi a foclorului din Moldova. Am intrat în UD familie cu români non- Corpus standard unindu-ne eforturile cu Catalina Maraduc, doctorand la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, România.

2017
Anul acesta, cercetarea noastră a fost dedicată adnotării sentințelor în texte generate de utilizator. Am adnotat texte în limba engleză de pe un forum prin intermediul specialului interfață și rusă și știri ucrainene texte prin cealaltă interfață. Textele au fost furnizate de Olga Kanishcheva de la Institutul Politehnic Harkov. Corpurile adnotate rezultate pot fi obtinut prin adresa victoria.bobicev@ia.utm.md

vara 2016
Am început colaborarea cu Catalina Mărănduc, doctoranda la universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România, cu scopul de a contribui la crearea corpusului de texte adnotate sintactic și crearea tree-bank-ului textelor române nesstandarde. Primul aport de echipa noastră este un set de versuri folclorice din părțile codrilor din Moldova adnotate sintactic.

martie, 2016
Prin efortul comun ale studenților și profesorilor, a fost creată o versiune online a dicționarului asociativ al limbii române. Dicționarul are două interfețe: pentru vizualizarea dicționarului și adăugarea de noi asociații. Vă invităm să-l încercați.

august, 2015
S-a stins din viață Anatolie Popescu, inspiratorul ideologic și organizatorul grupului nostru de cercetare. Energia, cunoștințele vaste și abilitățile de conducere ale domnului Popescu au fost forța noastră motrice, ceea ce ne va lipsi cu adevărat.

martie 2015
Rezultatele cercetărilor științifice Victoriei Bobicev au fost menționate in emisiunea televiziunei Canadei "The AGENDA" with Steve Paikin.

Rezultatele acestea sunt publicate în articolul
Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Khaled El Emam, Yasser Jafer, Brian Dewar, Elizabeth Jonker, Stan Matwin. Can Anonymous Posters on Medical Forums be Reidentified? Journal of Medical Internet Research 2013 (Oct 03); 15(10):e215.

octombrie 2014
Un concordancier a fost creat în cadrul proiectului internațional finanțat de AUF "Pour le renforcement de la recherche en vue du développement des formations francophones niveau master - La Plateforme du français technique et des technologies de la langue" dedicat predării și sudierii limbii franceze asistate de calculator.

Descrierea poate fi găsită aici.
Încercați-l, el lucrează și cu textele române!

toamna 2013
În cadrul proiectului instituțional "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" au fost create doua sisteme de informare:

în baza documentelor legislative dedicate dezvoltării științei în Moldova prestate de IDSI

în baza legilor Moldovei consultate pe situl oficial Registru
Încercați-le!

Septembrie, 2012
Victoriei Maxim a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Felicitări!

Vara 2012
Victoria Bobicev a fost în deplasare de cercetare ştiinţifică în Ottawa, Canada din 14 iunie pînă 23 august.

Noiembrie, 2011
5 octombrie 2011 Victoriei Bobicev a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.
Felicitări!

Iunie, 2011
Studenţii specialităţii IA în cadrul lucrărilor de curs au instalat unele aplicaţii on-line:
Ion Badan, gr. IA-081 – dicţionar de asociaţii;
Dan Negară, gr. IA-081 – descrierea fonosemantică a cuvintelor;
Masteranzii în cadrul tezelor de master:
Alexandr Negară, gr. IA-091M, aplicaţia Job.Card;
Irina Puşcaş, gr. IA-091M, blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text;

detalii...

Aprilie 2011
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră s-a întors din Japonia!

Bine ai venit, Tatiana!

Ianuarie 2011
Proiectul instituţional de cercetare ştiinţifică "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" a fost aprobat de guvern și va fi desfășurat în perioada 2011-2014.

Octombrie 2010
Natalia Burciu, doctoranda din echipa noastră a plecat în Germania cu scopul de a studia informatica mai profund.

Succese în studii!

Mai 2010
A doua versiune a WordNet-Affect român și rus a fost elaborată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se așteaptă versiunea a treia.

Ianuarie 2010
Victoria Angheluș a devenit membrul echipei noastre în calitate de doctorandă.

Bine ai venit, Victoria!

Octombrie 2009
Prima versiune a WordNet-Affect român și rus a fost creată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se lucrează asupra versiunea a doua.

Aprilie 2009
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră a plecat în Japonia cu un proiect de cercetare pe o perioada de doi ani.

Succese, Tatiana!

Mai 2008
în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică a Academiei de Ştiinţe din Moldova a avut loc susţinerea tezei de doctor în informatica a
d-nei Victoria Maxim
"Analiza Computaţională a corespondenţei de afaceri"
.
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 19 iunie, iar diploma a fost eliberată pe 3 iulie.

Sincere felicitări din partea echipei!

Iunie 2007
La universitatea Tehnică a Moldovei d-na Victoria Bobicev a susţinut teza de doctor în informatică "Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română)".
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 20 septembrie 2007.

Felicitări!

PostHeaderIcon Publicaţii

2022
 • Svetlana Cojocaru, Victoria Bobicev, Tatiana Verlan, Dan Tufiş, Dan Cristea, editors, Proceedings of the 17th International Conference "Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing", Editura Univesităţii "Ioan Alexandr Cuza" din Iaşi. pdf
 • Tatiana Burlea, Victoria Bobicev, An Interface for Phonosemantic Assessment of Russian Words, ECCO 2022, Chişinău, Moldova.
 • Victoria Bobicev and Tudor Bumbu. Punctilog Compared to Dependency Grammar and Constituency Grammar, SLAI-2022: The Symposium on Logic and Artificial Intelligence, online.
2021
 • Maria Luca, Victoria Bobicev. Cultural Heritage Digitisation Using Game with a Purpose. IC-ICMCS conference, UTM, Chişinău, 2021.
 • Ioachim Drugus, Tudor Bumbu, Victoria Bobicev, Victor Didic, Alina Burduja, Alexandr Petrachi, Victoria Alexei. Punctilog: a New Method of Sentence Structure Representation. Workshop on Intelligent Information Systems (WIIS2021), Chisinau, Republic of Moldova, 2021.
 • Y. Hlavcheva Language-independent features for authorship attribution on Ukrainian texts/ Glavchev, M., Bobicev, V., Kanishcheva, O. // CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2833, pp. 134–143. link
2020
 • Cătălina Maranduc, Victoria Bobicev. Universal POS-tag și Național Specific POS-tag pentru limba română veche. Workshop-ul național LEXICOGRAFIA ACADEMICĂ ROMÂNEASCĂ. PROVOCĂRILE INFORMATIZĂRII, organizat de Departamentul de lexicologie – lexicografie, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și de Colectivul de limbaj natural, Institutul de Informatică Teoretică, de la Academia Română, Filiala din Iași, în perioada 28-29 mai 2020.
 • Cătălina MĂRĂNDUC, Victoria BOBICEV, Roman UNTILOV. Parsing Romanian Texts. The 13th International Conference on COMMUNICATIONS 2020 (COMM2020), Bucharest, Romania, 18-19 June 2020.
 • Sokolova Marina, Bobicev Victoria. Machine Learning Evaluation of the Echo-Chamber Effect in Medical Forums, octombrie 2020, link.
 • Cătălina Mărănduc, Victoria Bobicev, Cenel-Augusto Perez, Parsing Temporal and Spatial Information. The 15th Edition of the International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Bucharest, Iași, online, 14-16 December 2020.
 • Victoria Bobicev, Cătălina Mărănduc. Non Standard Treebank Parsing. Workshop on Intelligent Information Systems, December 04-05, 2020, Chisinau, Republic of Moldova.
2019
 • MĂRĂNDUC, C; BOBICEV, V; UNTILOV R. Syntactic Parser for Old and Regional Romanian. Poster at DATeCH (Digital Access to Textual Cultural Heritage) Conference, 2019, link.
 • BOBICEV, V; HLAVCEVA, Y; KANISHCHEVA, O; LAZU, V. Authorship Attribution in Scientific Publications. In: Proceedings of the International Conference «CORPUS LINGUISTICS–2019», 2019, pp. 174-172, Saint Petersburg University Press.
 • STRATULAT, E; STROIANEȚKI, S; BOBICEV, V. Automate Plagiarism Detection. In Proceedings of International Conference on Electronics, Communications and Computing (IC/ECCO-2019)
 • BOBICEV, V; HLAVCEVA, Y; KANISHCHEVA, O. Can Computers Catch the Authors Style? In Proceedings of The 5th International Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (IMCS-55), pp. 293-296, ISBN 987-9975-68-378-4.
 • MĂRĂNDUC, C; BOBICEV, V; UNTILOV, R. Morpho-Syntactic Regularities in UD_Romanian Nonstandard Parsing. In Proceedings of 14th edition of International Conference on Linguistic Resources and Toolls for Natural Language Processing (CONSILR 2019), pp. 139-152, ISSN 1843-911X.
 • BOBICEV, V; MARANDUC, C; BUMBU, T; MALAHOV, L; COLESNICOV, A; COJOCARU, S. Contribution to the Universal Dependencies Treebank of Non-Standard Romanian Texts. In: Proceedings of International Conference Language Technologies for All (LT4All), in press.
2018
 • BOBICEV, V.; JAFER, Y.; SOKOLOVA, M. Sentiment Analysis of Personal Health Information on Twitter. In Language and the new (instant) media, Louise-Amélie Cougnon, Barbara De Cock, Cédrick Fairon eds., Presses universitaires de Louvain, 31 juillet 2018 i6doc.com, pp. 45-56, ISBN-13 978-2-87558-697-1.
 • SOKOLOVA, M.; BOBICEV, V. Corpus Statistics in Text Classification of Online Data. arXiv (Submitted on 16 Mar 2018)
 • NICVIST S.; BOGATÎREVA, D.; BOBICEV, V. Tweet Author Gender Identification. PAN 2016 Task. ICTEI 2018.
 • MĂRĂNDUC, C.; BOBICEV, V. Particularități specifice folclorului din Republica Moldova comparativ cu cel din România. Studiu pe un corpus adnotat sub formă de arbori sintactici. Colocviul de Lingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, mai 2018.
 • BOBICEV, V.; SOKOLOVA, M. Thumbs Up and Down: Sentiment Analysis of Medical Online Forums. Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop SMM4H , pp. 22-16. ISBN 978-1-948087-77-3
 • BOBICEV, V.; LAZU V.; ISTRATI, D. Using PPM for Health Related Text Detection. Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop SMM4H, pp. 65-66. ISBN 978-1-948087-77-3
 • BOBICEV, V.; MĂRĂNDUC, C. Let’s Teach Computer Poetry: Automate Rhyme Detection. Proceedings of the 13th international conference „Linguistic Resources and Tools for processing the Romanian Langiage”, Iași, România, 2018. pp. 159-168, ISSN 1843-911X
 • MĂRĂNDUC, C.; BOBICEV, V. Nonstandard vs. RRT: Comparison of two Romanian corpora in UD. Proceedings of the 13th international conference „Linguistsic Resources and Tools for processing the Romanian Langiage”, Iași, România, 2018. pp. 113-124, ISSN 1843-911X
2017
 • Victoria BOBICEV, Liviu CARCEA, Marcarea sentimentelor în text: emoţiile autorului şi opinia cititorului, ICMCS, Chişinău, Moldova
 • Irina IURCIUC, Victoria BOBICEV, Analiza trăsăturilor psihologice a autorului mesajelor postate online, ICMCS, Chişinău, Moldova.
 • Victoria Bobicev, Cătălina Mărănduc, Cenel Augusto Perez. Tools for Building a Corpus to Study the Historical and Geographical VariationS of the Romanian Language. DH4CEE- Digital Humanities for Central and (South-)Easter Europe workshop at RANLP 2017, Varna, Bulgaria.
 • Olga Kanishcheva, Victoria Bobicev. Good News vs. Bad News: What are they talking about? RANLP 2017, Varna, Bulgaria.
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova. Inter-annotator Agreement in Sentiment Analysis: Machine Learning Perspective. RANLP 2017, Varna, Bulgaria.
 • C. Mărănduc, F. Hociung, V. Bobicev. Treebank Annotator for multiple formats and conventions.The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (CMSM4), Chisinau, Moldova.
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova. Confused and Thankful: multi-label sentiment classification of health forums. Canadian Conference on Artificial Intelligence 2017, Edmonton, Alberta, Canada.
 • Victoria Bobicev, Olga Kanishcheva and Olga Cherednichenko. Sentiment Analysis in the Ukrainian and Russian News. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, Ukraine.
  2016
 • Victoria Bobicev, Tudor BUMBU, Victoria LAZU, Victoria MAXIM, Daniela ISTRATI. FOLK POETRY FOR COMPUTERS: MOLDOVAN CODRI’S BALLADS PARSING, ConsILR - Ediţia 2016, Romania.
 • Wafia Adouane, Nasredine Semmar, Richard Johansson, Victoria Bobicev. Automatic Detection of Arabicized Berber and Arabic Varieties. Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects; 63–72; Japan, 2016.
 • Victoria Bobicev, Text Classification: The Case of Multiple Labels, COMM 2016, Bucharest, Romania.pdf
 • Victoria Bobicev, Victoria Maxim, Victoria Lazu, versiunea on-line a dicţionarului asociativ român, Meridian Ingineresc, UTM, 2016.doc
  2015
 • BOBICEV V., Overview of natural language interfaces to intelligent manufacturing systems, International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education MITRE-2015, Chisinau, Republic of Moldova, 2-5 Iulie 2015, 91 p., ISBN 978-9975-71-678-9
 • LAZU V., Towards developing natural language interface, International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education MITRE-2015, Chisinau, Republic of Moldova, 2-5 Iulie 2015, pp. 97-98, ISBN 978-9975-71-678-9
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova. No Sentiment is an Island - Sentiment Classification on Medical Forums. 18th International Conference, DS 2015, Banff, AB, Canada, October 4-6, 2015, Chapter Discovery Science Volume 9356 of the series Lecture Notes in Computer Science, pp. 25-32.
 • Marina Sokolova and Victoria Bobicev. Learning Relationship between Authors’ Activity and Sentiments: A case study of online medical forums, RANLP 2015, Hissar, Bulgaria, pp. 604-610, ISSN 1313-8502.
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Michael Oakes. What Goes Around Comes Around: Learning Sentiments in Online Medical Forums, Journal of Cognitive Computation, 2015 online version.
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Michael Oakes. Sentiment and Factual Transitions in Online Medical Forums. Canadian Conference on AI 2015, pp. 204-211.
 • Victoria Bobicev. Discriminating between Similar Languages Using PPM. LT4VarDial - Joint Workshop on Language Technology for Closely Related Languages, Varieties and Dialects (LT4CloseLang 2 - VarDial 2), Hissar, Bulgaria.

  2014
 • BREAHNA, C.; BOBICEV, V.; Sistemul întrebare-răspuns Online. Proceeding of the: 8th International Conference “Microelectronics and Computer Science”, Chişinău, 2014, october 22-25, pp. 479-482. ISBN 978-9975-45-329-5.
 • CARCEA, L.; BOBICEV, V.; BRAGARENCO, T. Perfecţionarea funcţionalităţilor sistemelor de tip îtrebare-răspuns. Proceeding of the: 8th International Conference “Microelectronics and Computer Science”, Chişinău, 2014, october 22-25, pp. 282-286. ISBN 978-9975-45-329-5.
 • CREŢU, S.; POPESCU, A.; Aspecte intensionale în limbajul natural: procesarea. Proceeding of the: 8th International Conference “Microelectronics and Computer Science”, Chişinău, 2014, october 22-25, pp. 487-490. ISBN 978-9975-45-329-5.
 • LAZU V.; BULMAGA A.; Analiza funcţionalităţilor sistemului de întrebare-răspuns. În materialele Conferinţei jubiliare a studenţilor, doctoranzilor şi colaboratorilor UTM, Chişinău 2014. se va publica în ianuarie 2015
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Michael Oakes, Recognition of Sentiment Sequences in Online Discussions, Workshop on Natural Language Processing for Social Media (SocialNLP)August 24, 2014, Dublin, Ireland.
 • Victoria Bobicev, Liviu Carcea, L’apport du TAL dans l’enseignement et l’apprentissage des langues, Colloque international L'enseignement des langues de spécialité et l'APPORT DU TAL, Septembre 2014, 19-20, Bucharest, Romanie

  2013
 • CREŢU, S.; POPESCU, A. Meaning of the sentence in the natural language: semantic insights. Meredian Ingineresc. Nr. 4, 2013, Chişinău, UTM . pp. 46-50, ISSN 1683-853X
 • POPESCU, A.; CAMENEV, Z. Aspects of Identifying Meaning In Informational Systems. Analele Universităţii "Dunarea De Jos" din Galaţi. Nr. 1-2, 2013. pp.84-88, ISSN 1221-454X.
 • Victoria Maxim, Victoria Lazu, Victoria Bobicev, Developing a Question Answering System. International Conference on Intelligent Information Systems, Chisinau, Republic of Moldova, august 20-23 2013.
 • Lazu.V., Bobicev V. Question analysis problems in the question answering system, International Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2013),18-22 august,2013, Chisinau, pag.111, ISBN 978-9975-71-411-2.
 • Maxim V., Popescu A. DEVELOPING A QUESTION-ANSWERING SYSTEM, International Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2013),18-22 august,2013, Chisinau, pag.113, ISBN 978-9975-71-411-2.
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Khaled El Emam and Stan Matwin. Authorship Attribution in Health Forums. RANLP 2013, Bulgaria, 2013.
 • Marina Sokolova and Victoria Bobicev. What Sentiments Can Be Found in Medical Forums? RANLP 2013, Bulgaria, 2013.
 • Victoria Bobicev Native Language Identification with PPM The 8th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications pdf
 • V. Bobicev. Authorship Detection with PPM – Notebook for PAN at CLEF 2013. In P. Forner, R. Navigli, and D. Tufis (eds). CLEF 2013 Evaluation Labs and Workshop Working Notes Papers, 2013.
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Khaled El Emam, Yasser Jafer, Brian Dewar, Elizabeth Jonker, Stan Matwin. Can Anonymous Posters on Medical Forums be Reidentified? Journal of Medical Internet Research 2013 (Oct 03); 15(10):e215.

  2012
 • V. Lazu, Analiza răspunsurilor în sistemul de Întrebare-Răspuns. Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor doctoranzilor şi masteranzilor UTM, 2012.
 • V. Bobicev, ETAPE DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE TIP „ÎNTREBARE-RĂSPUNS”, Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor doctoranzilor şi masteranzilor UTM, 2012.
 • V. Lazu. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE „ÎNTREBARE-RĂSPUNS”, International Conference of Young Researchers, Xth edition, Chişinău 2012.
 • T. PRODAN, V. LAZU, IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE „ÎNTREBARE-RĂSPUNS” Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu genericul „EDUCAŢIE PRIN CERCETARE – GARANT AL PERFORMANŢEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR”, 3 – 4 mai 2012, Chisinau, pag. 84-86. ISBN 975-9481-8-2.
 • V. Bobicev, L. Carcea DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TIP „ÎNTREBARE-RĂSPUNS”, Conferinţa Internaţionala "Telecomunicatii, Electronica, Informatica", ICTEI 2012, 17-20 mai, Chisinau, Vol II, pag. 99-103. ISBN 978-9975-45-201-4
 • V. LAZU, T. PRODAN, Procesarea și analiza întrebarilor într-un sistem de "ÎNTREBARE-RĂSPUNS ", Conferinţa Internaţionala "Telecomunicatii, Electronica, Informatica", ICTEI 2012, 17-20mai, Chisinau. Vol. I, pag. 376-380. ISBN 978-9975-45-082-9
 • Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Yasser Jafer, David Schramm: Learning Sentiments from Tweets with Personal Health Information. Canadian Conference on Artificial Intelligence 2012: 37-48.
 • V. Bobicev, V. Maxim, Romanian Associative Dictionary, CONSILR 2012, Romania, 2012.

  2011
 • T. Prodan. Utilizarea tezaurului în sistemele întrebare-răspuns. Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor doctoranzilor şi masteranzilor UTM.
 • V. Lazu., T. Prodan. Metodologia reprezentării sensului întrebării în forma logică. Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor doctoranzilor şi masteranzilor UTM.
 • A. Popescu, V. Maxim. Interfaţă în limbaj natural pentru bazele de date ale sistemelor de întrebare - răspuns. ICMCS, Chişinău 2011.
 • L. Carcea. Abordări în dezvoltarea sistemelor „întrebare-răspuns”. ICMCS, Chişinău 2011.
 • V. Bobicev. Preprocesarea textelor în sistemele de tip „întrebare-răspuns”. ICMCS, Chişinău 2011.
 • T. Prodan, V. Lazu. Knowledge Base as an important element of the question-answering system. ICMCS, Chişinău 2011.
 • V. Maxim. Metode utilizate pentru elaborarea unui sistem „întrebare-răspuns”. ICMCS, Chişinău 2011.
 • R. Botnaru, V. Bobicev. Studiul tipurilor de întrebări din sistemul de întrebare-răspuns. ICMCS, Chişinău 2011.
 • M. Sokolova, V. Bobicev. Sentiments and Opinions in Health-related Web Messages. RANLP 2011 conference, Hissar, Bulgaria.
 • T. Zidrașco, V. Bobicev, Shun Shiramatsu, Tadachica Ozono, Toramatsu Shintani. Agreement: How to Reach It? Defining Language Features Leading to Agreement in Discourse. RANLP 2011 conference, Hissar, Bulgaria.
 • V. Bobicev. Sentiments and Opinions Annotation in User-generated Texts. International Workshop on Intelligent Information Systems, ASM, Chishinau, Moldova.
 • T. Zidrașco, V. Bobicev. Towards Representation of the Discourse Structure Leading to Consensus. Proceedings of Workshop "Language Resources and Tools with Industrial Applications", EUROLAN summer school, Cluj-Napoca, Romania.

  2010
 • Bobicev V., Maxim, V. Prodan, T., Burciu, N., Angheluş, V., Emoţii în cuvinte: elaborarea unei resurse multilingve, Conferinţa Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, ediţia a IV-a, 2010, Bucureşti, România. pdf
 • Bobicev V., Angheluş, V., Corectarea automată a textului român. ICTEI 2010, Chişinău, Moldova.
 • Burciu, N., Prodan, T., FrameNet Român. Conference on “Information Technologies, Systems and Networks ITSN-2010”, ULIM, 2010, Chişinău, Moldova.
 • Bobicev V., Maxim, V. Prodan, T., Burciu, N., Angheluş, V., Emotions in words: developing a multilingual WordNet-Affect, 11th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2010, Iaşi, Romania.

  2009
 • Burciu, N., Prodan, T., Crearea FrameNet-ului Român”, Conferinţa Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor UTM, 2009, Chişinău, Moldova.
 • Sokolova, M., Bobicev V. Classification of Emotion Words in Russian and Romanian Languages. RANLP 2009 conference, Borovets, Bulgaria, 2009. pdf.
 • Bobicev V., Maxim, V. A Cross-Language Linguistic Resource for Lexical Representation of Affects. In Proceedings of 6th International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chişinău, Republic of Moldova, September 24-26, 2009.
 • 2008
 • Bobicev V., Zidraşco T. Evaluarea fonosemantică pentru cuvintele limbii române. Atelierul „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, România, 2008.

 • Bobicev V., Sokolova M. An Effective and Robust Method for Short Text Classification. In Proceedings of AAAI08, Chicago, USA, July 2008. pdf

 • Bobicev V., Zidraşco T. Estimating Word Phonosemantics. In Proceedings of LREC 2008, Marrakech, Morocco, 2008. pdf

 • Maxim, V. Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri. Teza de doctor, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, mai 2008.

 • Bobicev V., Burciu N., Asociaţii de cuvinte din lexicul român. The 2nd International Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI 2008), Chişinău, Moldova, 2008, pp. 447-450, ISBN 978-9975-45-083-6 (vol.1).

 • Maxim, V. Utilizarea Translation Memory în programul BusLetTranslator. În: culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţionale “Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” ICTEI, vol.1, Chişinău, 15-18 mai, 2008, p.473-478

 • Maxim, V. Traducerea asistată de computer a corespondenţei de afaceri engleze-române. În: Seminarul Internaţional “Instrumente pentru asistarea traducerii”, UNILAT, Bucureşti, 28-29 februarie 2008.

  2007
 • Bobicev V. O altă metodă de restabilire a semnelor diacritice. Atelierul „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, România, decembrie 2007.

 • Bobicev V. Comparison of Word-based and Letter-based Text Classification. International Conference „Recent Advances in Natural Language Processing”, Borovets, Bulgaria, 2007.pdf

 • Popescu A., Creţu S. Un model îmbunătăţit de interpretate sintactico-semantică a textelor în LN. –Proceedings of the 5-th International Conference on “Microelectronics and Computer Science”., Vol. ll, U.T.M. Chisinau., 2007. pp. 185-188.

 • Popescu A., Creţu S. An Approach for NL Text Interpretation. –Computer Science Journal of Moldova.,Vol. 15.,Nr 3(45), Chisinau, 2007. pp. 314-337.

 • Popescu A., Creţu S., Interpretarea sintactico-semantică a textelor în LN.-Proceedings of the 5-th International Conference on “Microelectronics and Computer Science”.,Vol. ll U.T.M. Chisinau.,2007. pp.181-184.

 • Bobicev V., Carcea L. Frecvenţa lungimilor cuvintelor în texte. The 5-th Internaţional Conference on „Microelectronics and Computer Science”, TUM, Chisinau, Moldova, 2007.

 • Bobicev V., Zidraşco T. Iacicurinschi A. Estimating Phonosemantics of Romanian Words. The 5-th Internaţional Conference on „Microelectronics and Computer Science”, TUM, Chisinau, Moldova, 2007.

 • Maxim, V. Elaborarea bazei de date terminologice bilingve în baza corespondenţei de afaceri engleze – române. Meridian Ingineresc, Nr. 3, octombrie 2007. p. 73– 78.

 • Maxim, V. Procesarea corespondenţei de afaceri engleze-române. Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. Nr. 5-6, AŞM, Chişinău, 2007, p. 123-132

 • Bobicev V. Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română). Teza de doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, iunie 2007.

  2006
 • Bobicev V., Maxim V. Zidraşco T. Iacicurinschi A. FrameNet Românesc: tentativă de elaborare. Atelierul „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, România, noiembrie 2006.

 • Bîrlădeanu A., Burciu N. Crearea unui generator morfologic pentru verbele din limba română. Atelierul „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, România, noiembrie 2006.

 • Burciu N., Bîrlădeanu A. Maparea cuvintelor dintr-un lexicon pe ontologie. Atelierul „Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iaşi, România, noiembrie 2006.

 • Bobicev V., Zidraşco T. A Language-Idependent Method of Word Lemmatization. The First Workshop on Natural Language Processing of Metadata Extraction, Varna, Bulgaria, 2006

 • Bîrlădeanu A., Burciu N., Eliţa N. Rule-based morphological generator for Romanian. Conferinţa jubiliară Tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a doctoranturii U.T.M., Chişinău, Moldova, Noiembrie 2006.

 • Burciu N., Bîrlădeanu A., Eliţa N. The annotation of legal terms based on ontology. Conferinţa jubiliară Tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a doctoranturii U.T.M., Chişinău, Moldova, Noiembrie 2006.

 • Bobicev V., Popescu A. Marcarea morfo-sintactică automată folosind modelul PPM. Conferinţa jubiliară Tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a doctoranturii U.T.M., Chişinău, Moldova, Noiembrie 2006.

 • Maxim, V. Analiza limbajului comercial în contextul conceptual ontologic. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de a 40 aniversări a Doctoranturii UTM. 17 -18 noiembrie, Chişinău 2006. p. 221 – 224.

 • Bobicev V. Text Classification Using Word-Based PPM Models. Computer Science Journal of Moldova vol.14, 2(41), Kishinev, Moldova, 2006.

 • Bobicev V. Compararea probabilităţilor elementelor textului. Meridian ingineresc n.2, UTM, Moldova, 2006.

 • Bobicev V., Popescu A. Statistical characteristics of Romanian Part of Speech. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – pilionii societăţii bazate pe cunoaştere”, USM, Kişinău, Moldova, 2006.

 • Bobicev V. Some aspects of word distribution in Romanian texts. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea – pilionii societăţii bazate pe cunoaştere”, USM, Kişinău, Moldova, 2006.

 • Bobicev V., Popescu A. Entropia textului român. I Conferinţa Naţională de Comunicaţii, Electronica şi Informatica, UTM, Chişinău, Moldova, Mai 2006

 • Maxim, V. Unele aspecte ale traducerii automate. Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată 60 ani USM “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, 2006. p. 25 - 26

 • Maxim, V. , Popescu A. Reprezentări semantice în analiza automată a textelor în limbaj natural. Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată 60 ani USM “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău, 2006. p. 27 – 28.

  2005
 • Popescu A., Chizhacovsky V. -Manifestation of the Synergetic Mechanism oin the Implementation of Automatic Processing of Scientific Documents.-Journal of Quantitative Linquistics. Part ll. Berlin. 2005.,pp. 121-137.

 • Bobicev V., Maxim V. Regulile statistice pentru texte româneşti. Conferinţa tehnico-ştiinţifică jubiliară a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, UTM, Chişinău, Moldova, Noiembrie 2005.

 • Bîrlădeanu A., Eliţa N. An application using Example-Based machine translation. International Conference RANLP, Borovets, Bulgaria, 2005.

 • Eliţa N., Bîrlădeanu A. A first step in integrating an EBMT into the Semantic Web. Phuket, Thailand, Septembrie, 2005.

 • Bobicev V., Popescu A. , Zidraşco T. Statistical Models of Language and Zipf’s Law. 4th International Conference on „Microelectronics and Computer Science” ICMCS, TUM, Chisinau, Moldova, septembrie 2005.

 • Bobicev V., Popescu A., Zidraşco T. Automatic error correction in text. 4th International Conference on „Microelectronics and Computer Science” ICMCS, TUM, Chisinau, Moldova, septembrie 2005.

 • Bobicev V., Eliţa N., Zidraşco T. Towards the ROMANCE FrameNet: a first step in integrating Romanian. Şcoala de vară Eurolan 2005, Cluj-Napoca, România, 2005

  2004
 • Bobicev V., Carcea L . Une métode de création demiautomatique de la grammaire pour l’analyse des groupes nominaux dans les textes roumains. Conférence scientifique ”Informatique et ingénierie actuelle”, Chişinău, 2004.

 • Maxim, V. Procesarea textelor în limba română. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică Jubiliară a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor. Vol.I, UTM, Chişinău, 2004, 8-9 octombrie. p. 85 – 87.

 • Eliţa N., Bobicev V., Lazu V. Semantic Web Language Technology Application for Romanian. 4th International Conference INFORMATION TECHNOLOGIES, “BIT-PLUS-2004”, Chişinău, Moldova, 2004.

  2003
 • Bobicev V. Creating Syntactically Annotated Romanian Corpus. International Conference RANLP, Borovets, Bulgaria, 2003.pdf

 • Bobicev V., Lazu V. Analiza morfologică a cuvintelor unui text în baza flexiilor.Conferinţa tehnico-ştiinţifica a studenţilor şi doctoranzilor, UTM Chişinău, Moldova, 2003

 • Popescu A., Cijacovschi V. Formarea unui sistem lexical-semantic terminologic. Probleme de lingvistica ingenereasca, UliM, Chisinau, 2003.

 • Popescu A., Cijacovschi V., Paladi A. Segmentarea, schematizarea si dezambiguitatea automata a propozitiei engleze. Probleme de lingvistica ingenereasca, UliM, Chisinau, 2003.

 • Popescu A., Cijacovschi V. Manifestarea mecanismului sinergetic la realizarea procesarii automate a textului tehnico-stiintific. Analele Stiintifice, UliM vol.2,2003, p. 102-121

 • Popescu A., Cijacovschi V. Automatische Auswahl der information aus den wissenschaftlich-technischen dokumenten. Analele Stiintifice, UliM vol.2,2003, p. 102-121

 • Popescu A., Cijacovschi V., Paladi A. Machine Translation Without Post-editing. Probleme de lingvistica ingenereasca , UliM, Chisinau, 2003, p. 161-187.

 • Popescu A., Vizer N. Some methods of sentence formalization. International Conference Trends in the Development of the Information and Communication Technologies in Education and Management, Chisinau, Republic of Moldova, 2003.

 • Bobicev V. Metoda semiautomată de creare a gramaticii pentru analiza sintactică a grupurilor nominale în textele române. International Conference Trends in the Development of the Information and Communication Technologies in Education and Management, Chisinau, Republic of Moldova, 2003.

  2002
 • Popescu A., Maxim V., Bobicev V., Carcea L., Butucel A. et al. Some preliminary results of creating the Romanian morphologically annotated corpus. Proceedings of 3rd International Conference on Microelectronics and Computer Science, volume II, TUM September 26-28, 2002, Chişinău. p. 183 - 186

 • Popescu A., Tschizhakowski V., Schtscherbina V. Bilding des terminologischen lexisch-semantischen systems im fachgebiet ‘Wirtschaft”. Chisinau.2002,-113 p.

 • Popescu A., Cijacovschi V., Paladi A. Machine Translation Without Post-editing. Proceedings of the 3rd International Conference (PICMCS), vol II, Chişinău, 2002.

 • Maxim, V. Detecting of the Defining Elements in the Specialized Texts. Proceedings of 3rd International Conference on Microelectronics and Computer Science, volume II, TUM September 26-28, 2002, Chişinău. p. 127 – 130.

 • Bobicev V. State-of-the-art in Computational Linguistics, particularly for Romanian. II International Conference BIT+ Information Technologies, Chişinău, Moldova, 2002, pp. 69-70, ISBN 99-75-9728-0-2.

  2001
 • Popescu A., Camenev Z., Vizer N., Butucel A. Analiza textului la nivelul sintaxei prin filtrul retelelor semantice. Analele ştiinţifice ale Universitaţii de Stat din Moldova, 2001, Chişinău.

  2000
 • Maxim, V. Elaborarea unei liste de ieşire a cuvintelor româneşti pentru Dicţionarul Automat din domeniul Informaticii şi Calculatoarelor. Conferinţa consacrată proiectului “Limba Română – limba Comunităţii Europene”. ASEM, Chişinău 2000.

  înainte de 2000
 • Popescu A., Cijacovschi V. Sistem lexical–semantic terminologic. Simpozionul Internaţional “Lumea Computerelor şi Umanitatea–Interacţiuni şi Divergenţe.” Chişinău, 27–28 octombrie 1999, p.57–60.

 • Popescu A., Rusu V., Ciumac A. Состояние развития и основные принципы построения информационных технологий в РМ. Simpozionul Internaţional “Lumea Computerelor şi Umanitatea–Interacţiuni şi Divergenţe. 27–28 octombrie”. Chişinău, 1999, p.98–99.

 • Popescu A., Chizhakowski V. Scientific-technical text title: its semiotic nature, generation and perception. Acto Academia, 1998. Chisinau.1998. – p.270-284.

 • Popescu A., Chizhakowski V. Rule – and network oriented approach to the semiotic model of the linguistic sign. Third International Conference on Quantitave Linguistics. August 26-29 1997, Helsinki, Finland. p.187-192.

 • Попеску А.Н. Продукционно-сетевой подход к семио-тической модели лингвистического знака. Acta Academia. 1996-1997. Chişinău, 1997. p.233-255.

 • Popescu A., Kamenev Z. The production-Net Linguistics Apparatus (PNLA) in the Automatic processing of the texts. East West. Monthey N4-5 may 1996.

 • Popescu A., Gyndea S. Aplication of AI-based tools in CAD System. Proc of International conf. On Technical Informatics CONTI’94. Vol.5. Nov. 16-19. Timisoara. 1994.

 • Popescu A., Chizhakovsky V. Automatic selection of documental information. –EAST-WEST Observer. State University of Moldova. N1(1) September. 1994. P. 7.

 • Popescu A., Ignatieva M., Chizhakovsky V., Piotrovsky R. Linguistic Automaton Today.-Academy of Sciences of Moldova.Institute of Mathematics.Computer science journal of Moldova.vol.2.N1.Kishinev. 1994 . pp.40-73.

 • Popescu A., Cijacovschi V. Prelucrarea automată a scrisorilor de afaceri. -Conferinţa tehnico-stiinţifică jubiliara. UTM. Chisinau. 1994. pp.58-59.

 • Popescu A., Cijacovschi V., Piotrovski R. Probleme lingvistice in perioada post-sovietica. -Literatura si Arta. 16 iunie 1994. N25(2549) p.7.

 • Попеску А.Н., Пиотpовский Р.Г., Совпель И.В., Как стpоится и pаботает лингвистический автомат. -Вопpосы языкознания. Теоpетический жуpнал по общему и сpавнительному языкознанию. N2. маpт-апpель."Наука".Москва. 1993.с.125-134.

 • Popescu A., Chizhakovsky V. Automatic selection of documental theme-rheme information. International conference on microelectronics and computer systems and image processing. Kishinev.Moldova.1992 pp.11-16.

 • Popescu A., Goncharenko V., Muzalevskaya V., Passek O., Sdvijkova L. Information processing in automatisation system. International conference on microelectronics and computer systems and image processing. Kishinev.Moldova.1992 pp.9-10.

 • Piotrovschii R.G., Popescu A.N., Rahubo N.P., Automatische Wortschanalyse. – Quantitative Linquistics. Vol. 28. Studienverlany Dr. N. Brockmeyer. – Bochum. Germany. 1985. – p. 187


Informația de contact