Noutăți

vara 2016
Am început colaborarea cu Catalina Mărănduc, doctoranda la universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România, cu scopul de a contribui la crearea corpusului de texte adnotate sintactic și crearea tree-bank-ului textelor române nesstandarde. Primul aport de echipa noastră este un set de versuri folclorice din părțile codrilor din Moldova adnotate sintactic.

martie, 2016
Prin efortul comun ale studenților și profesorilor, a fost creată o versiune online a dicționarului asociativ al limbii române. Dicționarul are două interfețe: pentru vizualizarea dicționarului și adăugarea de noi asociații. Vă invităm să-l încercați.

august, 2015
S-a stins din viață Anatolie Popescu, inspiratorul ideologic și organizatorul grupului nostru de cercetare. Energia, cunoștințele vaste și abilitățile de conducere ale domnului Popescu au fost forța noastră motrice, ceea ce ne va lipsi cu adevărat.

martie 2015
Rezultatele cercetărilor științifice Victoriei Bobicev au fost menționate in emisiunea televiziunei Canadei "The AGENDA" with Steve Paikin.

Rezultatele acestea sunt publicate în articolul
Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Khaled El Emam, Yasser Jafer, Brian Dewar, Elizabeth Jonker, Stan Matwin. Can Anonymous Posters on Medical Forums be Reidentified? Journal of Medical Internet Research 2013 (Oct 03); 15(10):e215.

octombrie 2014
Un concordancier a fost creat în cadrul proiectului internațional finanțat de AUF "Pour le renforcement de la recherche en vue du développement des formations francophones niveau master - La Plateforme du français technique et des technologies de la langue" dedicat predării și sudierii limbii franceze asistate de calculator.

Descrierea poate fi găsită aici.
Încercați-l, el lucrează și cu textele române!

toamna 2013
În cadrul proiectului instituțional "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" au fost create doua sisteme de informare:

în baza documentelor legislative dedicate dezvoltării științei în Moldova prestate de IDSI

în baza legilor Moldovei consultate pe situl oficial Registru
Încercați-le!

Septembrie, 2012
Victoriei Maxim a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Felicitări!

Vara 2012
Victoria Bobicev a fost în deplasare de cercetare ştiinţifică în Ottawa, Canada din 14 iunie pînă 23 august.

Noiembrie, 2011
5 octombrie 2011 Victoriei Bobicev a fost conferit titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.

Felicitări!

Iunie, 2011
Studenţii specialităţii IA în cadrul lucrărilor de curs au instalat unele aplicaţii on-line:
Ion Badan, gr. IA-081 – dicţionar de asociaţii;
Dan Negară, gr. IA-081 – descrierea fonosemantică a cuvintelor;
Masteranzii în cadrul tezelor de master:
Alexandr Negară, gr. IA-091M, aplicaţia Job.Card;
Irina Puşcaş, gr. IA-091M, blogul cu sistemul de analiză a sentimentelor în text;

detalii...

Aprilie, 2011
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră s-a întors din Japonia!

Bine ai venit, Tatiana!

Ianuarie 2011
Proiectul instituţional de cercetare ştiinţifică "Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică" a fost aprobat de guvern și va fi desfășurat în perioada 2011-2014.

Octombrie, 2010
Natalia Burciu, doctoranda din echipa noastră a plecat în Germania cu scopul de a studia informatica mai profund.

Succese în studii!

Mai 2010
A doua versiune a WordNet-Affect român și rus a fost elaborată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se așteaptă versiunea a treia.

Ianuarie 2010
Victoria Angheluș a devenit membrul echipei noastre în calitate de doctorandă.

Bine ai venit, Victoria!

Octormbrie 2009
Prima versiune a WordNet-Affect român și rus a fost creată și expusă pe pagina resurselor pentru descărcare.
Se lucrează asupra versiunea a doua.

Aprilie 2009
Tatiana Zidrașco doctoranda din echipa noastră a plecat în Japonia cu un proiect de cercetare pe o perioada de doi ani.

Succese, Tatiana!

Mai 2008
în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică a Academiei de Ştiinţe din Moldova a avut loc susţinerea tezei de doctor în informatica a
d-nei Victoria Maxim
"Analiza Computaţională a corespondenţei de afaceri"
.
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 19 iunie, iar diploma a fost eliberată pe 3 iulie.

Sincere felicitări din partea echipei!

Iunie, 2007
La universitatea Tehnică a Moldovei d-na Victoria Bobicev a susţinut teza de doctor în informatică "Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română)".
Teza a fost confirmată de CNAA pe data de 20 septembrie 2007.

Felicitări!

PostHeaderIcon Despre noi

 Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman (LILU) creat în cadrul catedrei Informatica Aplicată al Facultăţii de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică Universităţii Tehnice a Moldovei reprezintă iniţiativa a câţiva cercetători şi universitari.

Laboratorul funcţionează ca unitate de cercetare fără personalitate juridică, pe baza fondurilor primite de la bugetul statului şi/sau prin contractele de cercetare încheiate cu instituţii şi organisme private sau de stat, din ţară sau din străinătate.

Pentru realizarea obiectivelor din profilul sau de activitate, Laboratorul intră în raporturi contractuale de prestări de servicii sau de colaborare cu alte unităţi (instituţii de cercetare, organizaţii, întreprinderi mici şi mijlocii, organe bancare şi alte instituţii specializate) private sau de stat, din străinătate sau din ţară.

Activitate şi atribuţii

Activitatea laboratorului constă în organizarea de cercetări în domeniul lingvisticii formale si computaţionale. Cercetările sunt orientate pe două direcţii majore:

  • direcţia conceptuala, de formalizare, cum ar fi utilizarea de teorii gramaticale cu aplicaţie computaţionala sau formala;
  • direcţia de acumulare, gestionare şi prelucrare a datelor empirice de limba română prin ceea ce se numeşte "lingvistica corpusurilor". Rezultatele acestei direcţii vor constitui atât o bază empirică pentru formalizări, cât şi un câmp de verificare a adecvării acestora.

Atribuţiile principale sunt:

  • cercetări în domeniul prelucrării limbajului natural;
  • consultanţă ştiinţifica;
  • activitate de cooperare ştiinţifica internaţionala;
  • organizarea activităţii de masterat şi de doctorat în domeniile şi specialităţile de profil aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Informația de contact
Universitatea Tehnica a Moldovei
Laboratorul de inginerie a limbajului uman,
catedra de Informatică Aplicată,
facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
Universiatea Tehnică a Moldovei,
Studenţilor, 7, Chişinău, Moldova


Telefon: 373 (22) 50-99-01
Fax: 373 (22) 50-99-05